Ondertussen

Huidige werkzaamheden

Projectleider van onderzoeksprogramma’s, opzetten van kennisnetwerken, leidinggeven aan onderzoeksgroepen of afdelingen van expertisecentra, ontwikkelen van kennisagenda’s, voorzitterschap van adviescommissies, lidmaatschap van Raden van Toezicht. Voorbeelden van uitdagingen waarin ik blijvend ben geïnteresseerd.

Ik ben breed inzetbaar zolang het gaat om kennis en zich afspeelt binnen het sociaal domein. Hoe complexer, hoe leuker!

Vanaf 2021 ben ik aangesloten bij Het Onderzoekerscollectief

Werkplaatsen Sociaal Domein

De 15 regionale Werkplaatsen vormen een associatie. Elke Werkplaats bestaat uit een netwerk van regionale partners (hogeschool, gemeenten, organisaties in welzijn en zorg, kennispartijen en cliëntenorganisaties), die samen antwoorden proberen te vinden op prangende vragen op de werkvloer in het Sociale Domein.

Ze doen dat op een unieke manier: door middel van leergemeenschappen waarin onderzoekers, studenten en docenten en professionals samen aan het werk zijn. Het mooie van mijn functie is dat ik iedereen met elkaar in verbinding breng, de Werkplaatsen onderling, de Werkplaatsen met landelijke kennisinstituten, met de VNG, met ministeries.

En uiteindelijk gaat het altijd om zaken die ertoe doen omdat ze direct uit de praktijk komen en draaien om kennisontwikkeling: op mijn lijf geschreven!

  • Ministerie van VWS, in nauwe samenwerking met VNG. De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn partner binnen het samenwerkingsverband van landelijke kennisinstituten KAMZO
[foto]

Projecten

Wat is de meerwaarde van Sociaal Werk voor urgente maatschappelijke kwesties van het moment en de nabije toekomst? Welke kennis hebben professionals die werkzaam zijn binnen Sociaal Werk nodig om van meerwaarde te zijn en te blijven? Dit zijn de leidende vragen op weg naar een kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk.

Het streven is om een overkoepelende inhoudelijke agenda op te stellen met daarin de meest urgente kennis- en onderzoeksthema’s. Daarbinnen gaan we onderscheid maken tussen een agenda voor verspreiding van bestaande en toepasbare kennis, een agenda voor implementatie van bestaande, maar niet goed toepasbare kennis en een agenda voor ontwikkeling van benodigde maar nog niet bestaande kennis.

De agenda wordt ontwikkeld door en voor stakeholders. Op dit moment zijn er ruim 40 stakeholders betrokken uit gemeenten, de praktijk, cliëntengroepen, onderwijs en onderzoek.

Details:

Behalve projecten in opdracht probeer ik altijd te werken aan een project waar mijn hart naar uitgaat. Een van die projecten gaat over mijn vergeten oma.

Wat ik weet is dit:

In de oorlog, het gezin telde toen 6 jonge kinderen, werd mijn oma naar Venray gebracht. Ver weg van haar gezin in Dokkum verbleef zij in een psychiatrische instelling. In 1944 werd Venray zwaar gebombardeerd en is ook mijn oma gesneuveld. Verder weet ik niets. Als we wel eens het onderwerp aansneden thuis, werd het snel afgekapt. Het was te gevoelig. Alleen mijn ome Koos is wel eens gaan speuren. Maar die is een aantal jaren geleden overleden. Bij het opruimen van zijn huis ontdekten we een archief. Met.. briefjes van oma Truus gestuurd uit St. Anna in Venray.

Oma Erna Hooghiemstra
Dit was het begin van mijn persoonlijke, maar zeker ook historisch sociologisch gedreven ontdekkingstocht, die ik graag in stukjes deel.

Toezicht en Advies

  • Vanaf 1 september lector Sociale Innovatie bij Hogeschool Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht Surplus-zorg en welzijn www.surplus.nl
  • Voorzitter Raad van Toezicht SSOE www.ssoe.nl
  • Lid beoordelingscommissie “Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen”, ZonMw
  • Lid Programmacommissie Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, ZonMw
  • Lid Commissie ‘Vakkundig aan het Werk: Economische zelfstandigheid van vrouwen’, ZonMw
  • Lid Beoordelingscommissie RAAK Publiek (arbeid en onderwijs), regieorgaan SIA
  • Lid Programma Commissie Sprong-Educatief, ingesteld door NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en Regieorgaan SIA
  • Lid toetsingscommissie “Werkpakket Inspirerende voorbeelden Corona gedragsunit”, RIVM