Ervoor2020-11-01T22:21:53+00:00

Ervoor

Rollen en werkgevers

Gedurende mijn loopbaan ben ik in verschillende rollen actief geweest binnen het sociaal domein. Als onderzoeker, directeur/bestuurder, lector, toezichthouder, adviseur. Zo heb ik veel organisaties maar ook perspectieven op het sociaal domein leren kennen. Kijk op mijn publicatielijst waar ik me inhoudelijk vooral mee bezig heb gehouden.

2022

Werkplaatsen Sociaal Domein

Van 2017 tot en met 2020 vervulde ik met veel plezier de rol van onafhankelijk voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Projecten

Wat is de meerwaarde van Sociaal Werk voor urgente maatschappelijke kwesties van het moment en de nabije toekomst? Welke kennis hebben professionals die werkzaam zijn binnen Sociaal Werk nodig om van meerwaarde te zijn en te blijven? Dit zijn de leidende vragen op weg naar een kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk.

Het streven is om een overkoepelende inhoudelijke agenda op te stellen met daarin de meest urgente kennis- en onderzoeksthema’s. Daarbinnen gaan we onderscheid maken tussen een agenda voor verspreiding van bestaande en toepasbare kennis, een agenda voor implementatie van bestaande, maar niet goed toepasbare kennis en een agenda voor ontwikkeling van benodigde maar nog niet bestaande kennis.

De agenda wordt ontwikkeld door en voor stakeholders. Op dit moment zijn er ruim 40 stakeholders betrokken uit gemeenten, de praktijk, cliëntengroepen, onderwijs en onderzoek.

Details:

2022

Advies

 • Lid beoordelingscommissie “Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen”, ZonMw
 • Lid Programmacommissie Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, ZonMw
 • Lid Commissie ‘Vakkundig aan het Werk: Economische zelfstandigheid van vrouwen’, ZonMw
 • Lid Beoordelingscommissie RAAK Publiek (arbeid en onderwijs), regieorgaan SIA
 • Lid toetsingscommissie “Werkpakket Inspirerende voorbeelden Corona gedragsunit”, RIVM
 • Lid Adviescommissie Centers of Expertise, Vereniging Hogescholen
  >> Naar het advies
 • Voorzitter visitatiecommissies Social Work, CHE en hogeschool VIAA (2018-2019)
 • Interprofessioneel werken en leren, Hogeschool InHolland (2016-2018)
 • Kennishuis voor jeugdprofessionals, Spring jeugdprofessionals (tot 2019)

2018

Bestuur en toezicht

 • Voorzitter Feniks emancipatiebureau, Tilburg (2014-2018)
 • Lid bestuur MIGO (Maatschappelijke Innovatie Gemeente Oisterwijk), Oisterwijk (2013-2017)

2017

2017

Onderzoek & kennis

 • Tranzo, Academische werkplaats (2014-2017)
 • NJI, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht (2013-2014)

2013

Directeur/ bestuurder

PON, onderzoek en advies op sociaal en cultureel gebied Noord-Brabant, Tilburg
(2008-2013)

2010

Lectoraat

 • Lector Jeugd en Gezin, Fontys Hogescholen (2007-2010)

2008

Onderzoek & kennis

 • IVA, beleidsonderzoek en advies, Tilburg (2007-2008)

2007

Directeur/bestuurder

Nederlandse Gezinsraad, Den Haag
2002-2007

Ga naar de bovenkant