Publicaties

Kennisgebieden en selectie van publicaties

Publicatie Kennis- en onderzoeksagenda: “Eindelijk: gezamenlijk gedragen kennis onderzoeksagenda sociaal werk”. Utrecht: Movisie.

Publicatie Kennis- en onderzoeksagenda: “Sociaal werkers worstelen nog om goede keuzes te maken” – Carolien Stam. Zorgwelzijn.

Hooghiemstra, E., (2019). Aansluiten bij het gewone leven: een complexe opgave. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(5), pp.28–35.

Hooghiemstra, E. (2019). “Zonder wrijving geen glans”. Ten geleide in: T. Witte Dynamiek van Sociaal Werk en Gemeentelijk Beleid. Bussum: Coutinho.

Groot, N. De, E. Hooghiemstra e.a (2016). Implementeren in de praktijk van Wmo-werkplaatsen. In: Implementeren in het sociale domein (pp. 26-44). Utrecht: Movisie.

Hooghiemstra, E., Verharen, L. (2015). Professionals in een veranderd speelveld: van onwennigheid naar weerbaarheid. Jeugdbeleid, 9 (4) 173-179.

Cox, S, J. Den Hartog, E. Hooghiemstra, H. de Kuyper en H. Maas (2013). PON-jaarboek 2013: Zo doen we dat in Brabant. Ondernemende burgers in deze tijd. Tilburg: het PON.

Hartog, J. Den, E. Hooghiemstra, K. Nauta en C. Scheres (2012). PON-jaarboek 2012: Van crisis naar veerkracht. Tilburg: het PON.

Hartog, J. Den, S. Cox, G. Geerken, E. Hooghiemstra en H. de Kuyper (2011). PON-jaarboek 2011: De regio als maat. Geen dynamiek zonder burgers. Tilburg: Het PON.

Hooghiemstra, E. Een zorgzame en activerende overheid: verzorgingsstaat nieuwe stijl. In: Zonder visie geen toekomst, Amsterdam: WBS/ PvdA Tweede-Kamerfractie (2005)

Smulders, N., E. Hooghiemstra en C. van Nieuwenhuizen (2018). Inzetten op empowerment van ouders in de gedwongen jeugdzorg. Pedagogiek 38 (1), 75-97.

Smulders, N., E. Hooghiemstra en C. van Nieuwenhuizen (2017). Met Kracht meer Verbinding. Onderzoek naar Houvast: empowerment van ouders met kinderen in de jeugdzorg. Tilburg: Tranzo Tilburg University.
>> Naar het magazine.

Hooghiemstra, Erna en Lisbeth Verharen (2017). Werken met Gezinnen. In: Spierts e.a. (red.), De brede basis van het Sociaal Werk. Grondslagen, methoden en praktijken (pp. 141-157). Bussum: Coutinho.

Claeijs, M, P. Hoegen en E. Hooghiemstra (2016). Gewoon steunen bij opvoeden. CJG-ouder project Breda. Utrecht: Movisie.

Hooghiemstra, E., Verharen, L., Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren. In: Kwekkeboom, R., Heijst, P. van (red.) (2013) Tinteling. Landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn.
www.tinteling.org

Hooghiemstra, Erna (12 november 2014) Professional en de woelige baren van de jeugdzorg.
www.socialevraagstukken.nl

Verharen, L., Hooghiemstra, E. (2013) Alledaagse krachten. Een transformatie in denken over kinderen en gezinnen. Maatwerk, 14, (3), 2-5.

Hooghiemstra, E. Gezinskracht in de transitie jeugdzorg: wat doet goed? In: Hooghiemstra, E., Verharen, L. (2013) De kracht van het alledaagse. Terug naar de logica van het gezin en de professional in de transitie jeugdzorg. ‘s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool (lectorale rede).

Hooghiemstra, E. en M. Blanken (2010). Koersen op de waarde van talenten. In: De Gezondheidsagenda voor de Toekomst. ’s-Hertogenbosch: Provinciale Raad voor de Gezondheids en Maatschappelijke Zorg in Noord Brabant.

Hooghiemstra, E. (2009). Een bredere blik op gezinnen. Pedagogiek, 51 (15), 30-35

Hooghiemstra, E. (2009) Het gezin binnenste buiten. Over het belang van gezinnen en gezinsbeleid in relatie tot het Centrum voor Jeugd en Gezin. Eindhoven: Fontys Hogescholen (lectorale rede)

Hooghiemstra, E. en van T. Van Schilt (2008) Tussenschoolse opvang. Tilburg: IVA

Distelbrink, M, N. Lucassen en E. Hooghiemstra: Gezinnen Anno Nu: Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2005)

Hooghiemstra, E. Weg met het taboe op het gezin, in de Helling, nr. 1, lente 2005, pp. 16-17

Jasja Bos en Erna Hooghiemstra (2004). Het gezindal: verandering van koopkracht na het krijgen van kinderen. In: Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004 (pp. 61-67).

Hooghiemstra, E. Uitstellen kinderen maatschappelijk probleem (2004). In: Op gelijke voet, juli 2004.

Hooghiemstra, E. en M. Pool (2003): Tussen Partners: gezamenlijke keuzen tijdens de levensloop. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.

Erna Hooghiemstra en Jan Latten. Uitstelouders: Kinderen krijgen is gezamenlijke beslissing, Index, 9, (nr.10),. 2002 (pp. 6-7).

Jan Latten en Erna Hooghiemstra. Stellen die uitstellen. In: Maandstatistiek van de Bevolking, 8, 2002 (pp. 4-7).

Hooghiemstra, E. Dilemma’s rond werken en ouderschap. In: Bijblijven, 2007 (23), nummer 05

Knijn, T. en E. Hooghiemstra (2004). Essay: Emancipatie en Gezin over de grens: naar een vruchtbaar, productief en zorgzaam emancipatie- en gezinsbeleid.

Hooghiemstra, E. en A. Oudejans (2002). Onbetaalde arbeid op het spoor. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hooghiemstra, E. En S. Hoff. Vrouwen en armoede. In: Nemesis (16), 2000, 6 (pp. 202-204).

Keuzenkamp, S. en E. Hooghiemstra (2000). De Kunst van het Combineren: taakverdeling onder partners. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hoff, S.J.M. en B.T.J. Hooghiemstra (1999). Feminisering van armoede: vrouwen als risicogroep. In: Armoedemonitor 1999. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Elsevier bedrijfsinformatie.

Hooghiemstra, E (1997). hoofdstukken 2, 3 en 7 in: Sociale Atlas van de Vrouw, deel 4: Veranderingen in de primaire leefsfeer (red. M.N. Niphuis-Nell). Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA.
Hooghiemstra, B.T.J. en M.N. Niphuis-Nell (1995). Sociale Atlas van de Vrouw, deel 3: Allochtone vrouwen. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA.

Hooghiemstra, E. (1993). Sociale Atlas van de Vrouw, deel 2: Arbeid, inkomen en faciliteiten om werken en zorgen te combineren. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA.

Reiner, C. H. Bekke, E. Hooghiemstra, T. van Mil, H. de Ruiter, L. Rullens (2019). Centres of Expertise: groeibriliant voor excellente expertise in het hbo. Eindrapport van commissie Centres of Expertise. Den Haag: Vereniging Hogescholen.

Tilma, Ina en Erna Hooghiemstra (2017). Blijvend veranderen. Onderzoek naar de aarde van co-creatief implementeren in het sociaal domein. Vakblad Sociaal Werk, 1, 27-29.

Hooghiemtra, E. en L. Neven (2016). Samen vooruitkomen door te leren van ervaringen. In: Implementeren in het sociaal domein (pp. 148-157). Utrecht: Movisie.

Azghari, Youssef, Fons J. R. van de Vijver & Erna Hooghiemstra (2018): Social workers’ contribution to success in lives of young Moroccan-Dutch, European Journal of Social Work

Azghari, Y., Hooghiemstra, E. & Van de Vijver, F. J. R. (2015): Young Moroccan-Dutch: Thinking in Dutch, Feeling Moroccan. Journal of Muslim Minority Affairs, 35, 280-295.

Wijers, M en E. Hooghiemstra (red.): Signalement 3C: Allochtone gezinnen: juridische positie; Den Haag: Nederlandse Gezinsraad (2005)

Distelbrink, M. en E. Hooghiemstra: Signalement 3A: Allochtone gezinnen in cijfers. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad (2005)

Hooghiemstra, E. (2003) Trouwen over de grens: achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. (proefschrift)

Hooghiemstra, B.T.J. en J.G.F. Merens (1999). Variatie in Participatie. Achtergronden van arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Elsevier bedrijfsinformatie.

Hooghiemstra, B.T.J., K.W. Kuipers en Ph. Muus (1990). Gelijke kansen voor allochtonen op een baan? Wervings- en selectieprocessen op de arbeidsmarkt voor on- en laaggeschoolden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, DG Arbvo/ISG, Amsterdam.

Bekijk ook mijn professionele netwerk