• Lid beoordelingscommissie “Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen”, ZonMw
  • Lid Programmacommissie Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, ZonMw
  • Lid Commissie ‘Vakkundig aan het Werk: Economische zelfstandigheid van vrouwen’, ZonMw
  • Lid Beoordelingscommissie RAAK Publiek (arbeid en onderwijs), regieorgaan SIA
  • Lid toetsingscommissie “Werkpakket Inspirerende voorbeelden Corona gedragsunit”, RIVM
  • Lid Adviescommissie Centers of Expertise, Vereniging Hogescholen
    >> Naar het advies
  • Voorzitter visitatiecommissies Social Work, CHE en hogeschool VIAA (2018-2019)
  • Interprofessioneel werken en leren, Hogeschool InHolland (2016-2018)
  • Kennishuis voor jeugdprofessionals, Spring jeugdprofessionals (tot 2019)