Wat is de meerwaarde van Sociaal Werk voor urgente maatschappelijke kwesties van het moment en de nabije toekomst? Welke kennis hebben professionals die werkzaam zijn binnen Sociaal Werk nodig om van meerwaarde te zijn en te blijven? Dit zijn de leidende vragen op weg naar een kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk.

Het streven is om een overkoepelende inhoudelijke agenda op te stellen met daarin de meest urgente kennis- en onderzoeksthema’s. Daarbinnen gaan we onderscheid maken tussen een agenda voor verspreiding van bestaande en toepasbare kennis, een agenda voor implementatie van bestaande, maar niet goed toepasbare kennis en een agenda voor ontwikkeling van benodigde maar nog niet bestaande kennis.

De agenda wordt ontwikkeld door en voor stakeholders. Op dit moment zijn er ruim 40 stakeholders betrokken uit gemeenten, de praktijk, cliëntengroepen, onderwijs en onderzoek.

Details: