Van 2017 tot en met 2020 vervulde ik met veel plezier de rol van onafhankelijk voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.