Advies

Opdrachten vanuit eigen bedrijf: Lid Adviescommissie Centers of Expertise, Vereniging Hogescholen >> Naar het advies Voorzitter visitatiecommissies Social Work, CHE en hogeschool VIAA (2018-2019) Interprofessioneel werken en leren, Hogeschool InHolland (2016-2018) Kennishuis voor jeugdprofessionals, Spring jeugdprofessionals (tot 2019)